Courses 
PwC - Systemy pamięci masowych This course requires an enrolment keyInformation
Systemy Operacyjne - NadybskiThis course requires an enrolment key
Administrowanie Systemem Windows Server NadybskiP 2017LThis course requires an enrolment key
Systemy Operacyjne NadybskiP - lab 2018This course requires an enrolment key
Systemy operacyjne - labThis course requires an enrolment key
Metody Sztucznej Inteligencji - Seminarium (Prof. M. Kurzyński)Information
Seminarium dyplomowe 2 - Prof. Marek KurzyńskiInformation
Podstawy teorii informacjiThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Technika Mikroprocesorowa i Systemy WbudowaneThis course requires an enrolment keyInformation
Algorytmy i struktury danychThis course requires an enrolment keyInformation
Bazy Danych - laboratorium (stacjonarne)Information
Wybrane Zagadnienia Sieci Komputerowych (stacjonarne)This course requires an enrolment keyInformation
PEiM / PEiE CInformation
Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych - Piotr NadybskiThis course requires an enrolment key