Podstawy teorii informacji
(PTI)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawami teorii informacji, obejmującymi źródła wiadomości i ich właściwości, podstawy kodowania wiadomości, kanały informacyjne, transmisję informacji w kanałach nie idealnych.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key