Metody Sztucznej Inteligencji - Seminarium (Prof. M. Kurzyński)
(MSI-S)

3GK1 - czwartki godz. 18.45 - 20.15 (sala C222)